دوره آموزشی
طراحی سه بعدی کابینت آشپزخانه

زمان برگزاری : ۱۸ مهر ماه

به صورت حضوری
قیمت اصلی دوره

تا ۱۰ مهرماه فقط

روز
ساعت
دقیقه

آموزش ۴ ساعته

با نرم افزار اسکچاپ

آموزش توسط طراحان حرفه ای